معرفی کتاب درحوزه مهندسی برق گرایش قدرت
 
برای دسترسی آسان به مطالب از قسمت موضوعات استفاده نمائید.

Powered by WebGozar

پرسش های آزمایش شماره 1

مجموعه آزمایش های ترانسفورماتور

1-     برای تفکیک تلفات فوکو و هیسترزیس در ترانسفورماتور یک آزمایش پیشنهاد بدهید؟

2-     برای مشاهده منحنی هیسترزیس و جریان بی باری ترانسفورماتور روی صفحه اسیلوسکوپ یک مدار پیشنهاد دهید؟

3-     رابطه تلفات هسته را به صورت تابعی از دامنه ولتاژ ورودی بیان کنید؟

4-     جریان هجومی راه اندازی در ترانسفورماتورها را مورد بررسی قرار دهید؟

5-     علت غیر سینوسی بودن جریان بی باری ترانسفورماتورها با وجود اعمال ولتاژ کاملا سینوسی را شرح دهید؟

6-     ولتاژ اتصال کوتاه چه نقشی در تقسیم بار ترانسفورماتورهای موازی دارد؟

7-     مفهوم پلاریته در جریان متناوب چیست؟

8-     در تست پلاریته چرا با وجود منبع جریان مستقیم در سرهای ثانویه ولتاژ داریم؟

9-     مواردی از کاربردهای تعیین قطب ترانس های تکفاز را بنویسید؟

10- ویژگی ها (کاربرد ، مزایا و معایب) ترانسفورماتور های سه فاز ، ستاره-ستاره ، مثلث-مثلث ، ستاره-مثلث و مثلث-ستاره را بنویسید؟

11- ترانسفورماتور سه فاز با اتصال مثلث باز (اتصال V ) را مورد بررسی قرار دهید؟

12- ترانسفورماتورهای سه فاز سه پارچه را با نوع یک پارچه آن مقایسه کنید؟

13- هارمونیک های ترانسفورماتورهای سه فاز را مورد بررسی قرار دهید؟

14- دلایل موازی کردن ترانسفورماتورها چیست؟

15- مدار معادل کلی دو ترانسفورماتور تکفاز که به صورت موازی کار می کنند از دیدگاه ثانویه و با صرف نظر از شاخه موازی (تلفات هسته و جریان مغناطیس کننده) به چه صورت است؟

16- شرایط موازی کردن دو ترانسفورماتور تکفاز کدامند؟

17- منظور از گروه برداری ترانسفورماتورهای سه فاز چیست؟

18- حداقل سه روش برای به دست آوردن گروه برداری ترانسفورماتورهای سه فاز ارائه دهید؟

19- شرایط موازی کردن ترانسفورماتورهای سه فاز کدامند؟ (اثر هر کدام از شرایط را نیز بررسی کنید)

20- فرض بگیرید که در یک ترانسفورماتور سه فاز تنها 6 زوج سرهای اولیه و ثانویه در دسترس باشند :

·         نحوه مشخص کردن سرهای مربوط به هر سیم پیچ چگونه است؟

·         نحوه بستن اتصالات اولیه به نحوی که هر سیم پیچ با ولتاژ نامی اش تغذیه شود و حالت بهره برداری عادی داشته باشیم چگونه است؟(منظور این که جریان بی باری در حد نرمال باشد.)

·         نحوه بستن صحیح اتصالات ثانویه به صورت مثلث و به صورت ستاره چگونه است؟

21- چرا در آزمایش تعیین گروه برداری ترانسفورماتورهای سه فاز توسط وات متر از لامپ های التهابی استفاده می شود؟

22- آیا تلفات هسته ترانس به بار خروجی آن بستگی دارد؟با ذکر دلیل توضیح دهید.

23- آیا تلفات مسی ترانس به ولتاژ اعمال شده بستگی دارد؟ با ذکر دلیل توضیح دهید.

24- معمولا آزمایش مدار باز را در طرف فشار ضعیف و آزمایش اتصال کوتاه را در سمت فشار قوی انجام می دهند. دلایل آن را توضیح دهید؟

25- کدام یک از پارامترهای مدار معادل ترانس با تغییر ولتاژ و فرکانس تغییر می کنند؟ با ذکر دلیل توضیح دهید؟

26- مقدار رگولاسیون ولتاژ را در بار نامی ترانس با استفاده از روش غیر مستقیم بدست آورده و با مقدار حاصل از روش مستقیم (در بار نامی) مقایسه کنید. و بگوئید کدامیک دقیق تر است و کدامیک عملی تر؟ دلایل خود را توضیح دهید.

27- با استفاده از نتایج تعیین رگولاسیون از روش مستقیم ، منحنی راندمان بر حسب جریان ثانویه ترانس را رسم کنید و تعیین کنید راندمان ماکزیمم در چه باری اتفاق می افتد؟

28- در آزمایش بی باری منحنی توان مدار باز را بر حسب تغییرات ولتاژ ورودی رسم کنید؟

29- در آزمایش اتصال کوتاه منحنی تغییرات توان را بر حسب تغییرات جریان اتصال کوتاه رسم کنید؟

30- امکان منفی شدن رگولاسیون ولتاژ ترانس در چه حالتی وجود دارد؟ مفهوم رگولاسیون منفی را نیز بنویسید.

31- در ترانسفورماتورهای فشار قوی ، سیم پیچ فشار ضعیف را در لایه زیرین و سیم پیچ فشار قوی را در لایه بیرونی می پیچند. علت این امر را توضیح دهید؟

32- موارد مختلف استفاده از ترانسفورماتور را بیان کنید؟

33- اگر ولتاژ نامی سیم پیچ فشار قوی یک ترانسفورماتور 220 ولت باشد آیا می توان به این سیم پیچ ، ولتاژ 220 ولت DC اعمال کرد؟ چرا؟

34- علت استفاده از ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ چیست؟

35- چرا در شرایط اتصال کوتاه بایستی ولتاژی به مراتب کمتر از ولتاژ نامی به ترانس اعمال کرد؟

 

پرسش های آزمایش شماره 2

مجموعه آزمایش های مولد شنت

1-     نحوه تولید و پیدایش ولتاژ در ژنراتور شنت را به طور مفصل مورد بررسی قرار دهید؟

2-     آرمیچر یک ژنراتور شنت در حال دوران است ولی ولتاژی در دو سر آن القا نمی شود , علت (یا علت های) آن را توضیح دهید؟

3-     برای راه اندازی مولد شنت رئوستای مدار تحریک در چه وضعیتی باید باشد؟ چرا؟

4-     از روی نتایج منحنی مغناطیسی ، چگونه می توان مقاومت بحرانی مدار تحریک و سرعت بحرانی آرمیچر مولد شنت را بدست آورد؟

5-     در یک ژنراتور شنت چگونه می توان پلاریته ولتاژ خروجی را عوض کرد؟

6-     با تغییر سرعت محور ژنراتور شنت ، مقدار مقاومت بحرانی مدار تحریک چه تغییری می کند؟

7-     دلایل افت ولتاژ در اثر بار کشیدن از مولد شنت را شرح دهید؟

8-     کاربردهای مولد شنت کدامند؟

9-     مزایا و معایب ژنراتور شنت را نسبت به ژنراتور تحریک مستقل بنویسید؟

 

پرسش های آزمایش شماره 3

مجموعه آزمایش های مولدتحریک مستقل

1-     به طور کلی ماشین های الکتریکی از نوع سیستم های خطی هستند یا خیر؟ دلایل خود را توضیح دهید.

2-     ولتاژی بودن یک سیم پیچ چگونه مشخص می شود؟

3-     اگر یک مدار مغناطیسی جریان متناوب را توسط جریان مستقیم تحریک کنیم (و بالعکس) چه اتفاقی می افتد؟

4-     برای به دست آوردن حلقه هیسترزیس هسته مولد تحریک مستقل چه آزمایشی پیشنهاد می دهید؟

5-     در آزمایش بی باری مولد تحریک مستقل اگر جریان تحریک را از ۵/۰ آمپر به ۶/۰ آمپر تغییر داده و سپس به ۵/۰ آمپر برگردانیم ، آیا مقدار ولتاژ آرمیچر برابر مقدار قبلی خواهد شد؟ دلایل خود را توضیح دهید.

6-     تلفات هیسترزیس هسته چه رابطه ای با منحنی مغناطیس شوندگی ماشین دارد؟

7-     در آزمایش بی باری قبل از وصل مدار تحریک ژنراتور مشاهده می شود که ولت متر متصل به آرمیچر ولتاژی را نشان می دهد این ولتاژ را چگونه توجیه می کنید؟

8-     در یک مولد تحریک مستقل اگر جریان تحریک را ثابت نگه داریم و در حالت بی باری ولتاژ داخلی ماشین (ولتاژ القایی) را اندازه گیری کنیم و مقدار مقاومت آرمیچر را نیز داشته باشیم ، بعد از بارگیری از مولد مشاهده می شود که ولتاژ ترمینال آن کمتر از مقدار Ea-IaRa  است. این موضوع چگونه توجیه می شود و برای رفع آن چه باید کرد؟

9-     با توجه به شکل مشخصه بی باری بهتر است نقطه کار ماشین در کدام ناحیه واقع شود؟ علت را توضیح دهید.

10- چرا در ساختار ماشین های جریان مستقیم هسته ها را مورق می سازند؟ (با وجود صفر بودن فرکانس)

11- اثرات ناشی از عکس العمل آرمیچر را در مولدهای جریان مستقیم بنویسید؟

12- با توجه به ماهیت تبدیل انرژی در موتورها و ژنراتورها ، آیا در حالت ژنراتوری عکس العمل موتوری داریم (وبالعکس) ؟ پاسخ خود را مفصل تشریح کنید.

13- کاربرد مولد تحریک مستقل را بنویسید؟


نوشته شده در تاريخ جمعه ۷ اسفند۱۳۸۸ توسط علی محمدشریفی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است و متعلق به علي محمدشريفي مي باشد | :