X
تبلیغات
معرفی کتاب درحوزه مهندسی برق گرایش قدرت

معرفی کتاب درحوزه مهندسی برق گرایش قدرت
 
برای دسترسی آسان به مطالب از قسمت موضوعات استفاده نمائید.

Powered by WebGozar

پرسش های آزمایش شماره 1

مجموعه آزمایش های ترانسفورماتور

1-     برای تفکیک تلفات فوکو و هیسترزیس در ترانسفورماتور یک آزمایش پیشنهاد بدهید؟

2-     برای مشاهده منحنی هیسترزیس و جریان بی باری ترانسفورماتور روی صفحه اسیلوسکوپ یک مدار پیشنهاد دهید؟

3-     رابطه تلفات هسته را به صورت تابعی از دامنه ولتاژ ورودی بیان کنید؟

4-     جریان هجومی راه اندازی در ترانسفورماتورها را مورد بررسی قرار دهید؟

5-     علت غیر سینوسی بودن جریان بی باری ترانسفورماتورها با وجود اعمال ولتاژ کاملا سینوسی را شرح دهید؟

6-     ولتاژ اتصال کوتاه چه نقشی در تقسیم بار ترانسفورماتورهای موازی دارد؟

7-     مفهوم پلاریته در جریان متناوب چیست؟

8-     در تست پلاریته چرا با وجود منبع جریان مستقیم در سرهای ثانویه ولتاژ داریم؟

9-     مواردی از کاربردهای تعیین قطب ترانس های تکفاز را بنویسید؟

10- ویژگی ها (کاربرد ، مزایا و معایب) ترانسفورماتور های سه فاز ، ستاره-ستاره ، مثلث-مثلث ، ستاره-مثلث و مثلث-ستاره را بنویسید؟

11- ترانسفورماتور سه فاز با اتصال مثلث باز (اتصال V ) را مورد بررسی قرار دهید؟

12- ترانسفورماتورهای سه فاز سه پارچه را با نوع یک پارچه آن مقایسه کنید؟

13- هارمونیک های ترانسفورماتورهای سه فاز را مورد بررسی قرار دهید؟

14- دلایل موازی کردن ترانسفورماتورها چیست؟

15- مدار معادل کلی دو ترانسفورماتور تکفاز که به صورت موازی کار می کنند از دیدگاه ثانویه و با صرف نظر از شاخه موازی (تلفات هسته و جریان مغناطیس کننده) به چه صورت است؟

16- شرایط موازی کردن دو ترانسفورماتور تکفاز کدامند؟

17- منظور از گروه برداری ترانسفورماتورهای سه فاز چیست؟

18- حداقل سه روش برای به دست آوردن گروه برداری ترانسفورماتورهای سه فاز ارائه دهید؟

19- شرایط موازی کردن ترانسفورماتورهای سه فاز کدامند؟ (اثر هر کدام از شرایط را نیز بررسی کنید)

20- فرض بگیرید که در یک ترانسفورماتور سه فاز تنها 6 زوج سرهای اولیه و ثانویه در دسترس باشند :

·         نحوه مشخص کردن سرهای مربوط به هر سیم پیچ چگونه است؟

·         نحوه بستن اتصالات اولیه به نحوی که هر سیم پیچ با ولتاژ نامی اش تغذیه شود و حالت بهره برداری عادی داشته باشیم چگونه است؟(منظور این که جریان بی باری در حد نرمال باشد.)

·         نحوه بستن صحیح اتصالات ثانویه به صورت مثلث و به صورت ستاره چگونه است؟

21- چرا در آزمایش تعیین گروه برداری ترانسفورماتورهای سه فاز توسط وات متر از لامپ های التهابی استفاده می شود؟

22- آیا تلفات هسته ترانس به بار خروجی آن بستگی دارد؟با ذکر دلیل توضیح دهید.

23- آیا تلفات مسی ترانس به ولتاژ اعمال شده بستگی دارد؟ با ذکر دلیل توضیح دهید.

24- معمولا آزمایش مدار باز را در طرف فشار ضعیف و آزمایش اتصال کوتاه را در سمت فشار قوی انجام می دهند. دلایل آن را توضیح دهید؟

25- کدام یک از پارامترهای مدار معادل ترانس با تغییر ولتاژ و فرکانس تغییر می کنند؟ با ذکر دلیل توضیح دهید؟

26- مقدار رگولاسیون ولتاژ را در بار نامی ترانس با استفاده از روش غیر مستقیم بدست آورده و با مقدار حاصل از روش مستقیم (در بار نامی) مقایسه کنید. و بگوئید کدامیک دقیق تر است و کدامیک عملی تر؟ دلایل خود را توضیح دهید.

27- با استفاده از نتایج تعیین رگولاسیون از روش مستقیم ، منحنی راندمان بر حسب جریان ثانویه ترانس را رسم کنید و تعیین کنید راندمان ماکزیمم در چه باری اتفاق می افتد؟

28- در آزمایش بی باری منحنی توان مدار باز را بر حسب تغییرات ولتاژ ورودی رسم کنید؟

29- در آزمایش اتصال کوتاه منحنی تغییرات توان را بر حسب تغییرات جریان اتصال کوتاه رسم کنید؟

30- امکان منفی شدن رگولاسیون ولتاژ ترانس در چه حالتی وجود دارد؟ مفهوم رگولاسیون منفی را نیز بنویسید.

31- در ترانسفورماتورهای فشار قوی ، سیم پیچ فشار ضعیف را در لایه زیرین و سیم پیچ فشار قوی را در لایه بیرونی می پیچند. علت این امر را توضیح دهید؟

32- موارد مختلف استفاده از ترانسفورماتور را بیان کنید؟

33- اگر ولتاژ نامی سیم پیچ فشار قوی یک ترانسفورماتور 220 ولت باشد آیا می توان به این سیم پیچ ، ولتاژ 220 ولت DC اعمال کرد؟ چرا؟

34- علت استفاده از ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ چیست؟

35- چرا در شرایط اتصال کوتاه بایستی ولتاژی به مراتب کمتر از ولتاژ نامی به ترانس اعمال کرد؟

 

پرسش های آزمایش شماره 2

مجموعه آزمایش های مولد شنت

1-     نحوه تولید و پیدایش ولتاژ در ژنراتور شنت را به طور مفصل مورد بررسی قرار دهید؟

2-     آرمیچر یک ژنراتور شنت در حال دوران است ولی ولتاژی در دو سر آن القا نمی شود , علت (یا علت های) آن را توضیح دهید؟

3-     برای راه اندازی مولد شنت رئوستای مدار تحریک در چه وضعیتی باید باشد؟ چرا؟

4-     از روی نتایج منحنی مغناطیسی ، چگونه می توان مقاومت بحرانی مدار تحریک و سرعت بحرانی آرمیچر مولد شنت را بدست آورد؟

5-     در یک ژنراتور شنت چگونه می توان پلاریته ولتاژ خروجی را عوض کرد؟

6-     با تغییر سرعت محور ژنراتور شنت ، مقدار مقاومت بحرانی مدار تحریک چه تغییری می کند؟

7-     دلایل افت ولتاژ در اثر بار کشیدن از مولد شنت را شرح دهید؟

8-     کاربردهای مولد شنت کدامند؟

9-     مزایا و معایب ژنراتور شنت را نسبت به ژنراتور تحریک مستقل بنویسید؟

 

پرسش های آزمایش شماره 3

مجموعه آزمایش های مولدتحریک مستقل

1-     به طور کلی ماشین های الکتریکی از نوع سیستم های خطی هستند یا خیر؟ دلایل خود را توضیح دهید.

2-     ولتاژی بودن یک سیم پیچ چگونه مشخص می شود؟

3-     اگر یک مدار مغناطیسی جریان متناوب را توسط جریان مستقیم تحریک کنیم (و بالعکس) چه اتفاقی می افتد؟

4-     برای به دست آوردن حلقه هیسترزیس هسته مولد تحریک مستقل چه آزمایشی پیشنهاد می دهید؟

5-     در آزمایش بی باری مولد تحریک مستقل اگر جریان تحریک را از ۵/۰ آمپر به ۶/۰ آمپر تغییر داده و سپس به ۵/۰ آمپر برگردانیم ، آیا مقدار ولتاژ آرمیچر برابر مقدار قبلی خواهد شد؟ دلایل خود را توضیح دهید.

6-     تلفات هیسترزیس هسته چه رابطه ای با منحنی مغناطیس شوندگی ماشین دارد؟

7-     در آزمایش بی باری قبل از وصل مدار تحریک ژنراتور مشاهده می شود که ولت متر متصل به آرمیچر ولتاژی را نشان می دهد این ولتاژ را چگونه توجیه می کنید؟

8-     در یک مولد تحریک مستقل اگر جریان تحریک را ثابت نگه داریم و در حالت بی باری ولتاژ داخلی ماشین (ولتاژ القایی) را اندازه گیری کنیم و مقدار مقاومت آرمیچر را نیز داشته باشیم ، بعد از بارگیری از مولد مشاهده می شود که ولتاژ ترمینال آن کمتر از مقدار Ea-IaRa  است. این موضوع چگونه توجیه می شود و برای رفع آن چه باید کرد؟

9-     با توجه به شکل مشخصه بی باری بهتر است نقطه کار ماشین در کدام ناحیه واقع شود؟ علت را توضیح دهید.

10- چرا در ساختار ماشین های جریان مستقیم هسته ها را مورق می سازند؟ (با وجود صفر بودن فرکانس)

11- اثرات ناشی از عکس العمل آرمیچر را در مولدهای جریان مستقیم بنویسید؟

12- با توجه به ماهیت تبدیل انرژی در موتورها و ژنراتورها ، آیا در حالت ژنراتوری عکس العمل موتوری داریم (وبالعکس) ؟ پاسخ خود را مفصل تشریح کنید.

13- کاربرد مولد تحریک مستقل را بنویسید؟


نوشته شده در تاريخ جمعه 7 اسفند1388 توسط علی محمدشریفی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است و متعلق به علي محمدشريفي مي باشد | :